Cách Kiếm 10,000$/ tháng Với Clickbank, Digistore24 và Amazon

Nhiều anh em nghĩ rằng để bắt đầu nó cần phải có kiến thức hay kỹ năng thật giỏi về Internet mới làm được, hay phải biết về Tiếng Anh mới có thể làm thành công tại thị trường nước ngoài, Tôi thú thật với anh em là nếu có nó là lợi thế, còn không có thì cũng chẳng sao. ????