Kinh doanh theo mạng từ A đến Z

Có được kỹ năng phát triển hệ thống hiệu quả và kỹ năng bán hàng đỉnh cao trong MLM.
Hiểu rõ về giá trị của ngành kinh doanh hiện đại, từ đó biết cách thiết lập mục tiêu trong kinh doanh theo mạng.
Có phương pháp để đánh giá và lựa chọn nhà lãnh đạo chủ chốt.
Kỹ năng tuyển dụng và chăm sóc khách hàng tốt nhất
Hiểu được công thức thành công trong kinh doanh theo mạng.
Nhận diện được các mô hình kinh doanh phù hợp để hợp tác.
Xây dựng được văn hóa riêng cho đội ngũ kinh doanh của hệ thống
Tránh được những sai lầm cơ bản trong việc vận hành hệ thống.
Học được công thức để thành công trong kinh doanh theo mạng cũng như 6 điều cấm